Copyright 2007-2017
Built with Indexhibit

installation view from solo exhibition at Aguélimuseet, Sala, Sweden
April 25- may 18, 2019.

Utskottet för Aguélimuseets vänners Aguélipris har beslutat att tilldela Clara Gesang-Gottowt 2019 års Aguélipris med följande motivering:

Clara Gesang-Gottowt (f. 1985) är en målare som tränger djupt in i sitt medium; måleriet är hennes medel att pröva sig fram mot en provisorisk kunskap om processer både i världen och det egna jaget. Hennes hantverk är minutiöst: ur tunna lager på lager av färg på varsamt utvalda textila underlag uppstår ett subtilt och hemlighetsfullt spel av färg, rymd och ljus. Solen är ett återkommande motiv. I grunden ligger en uppmärksam iakttagelse av naturen som transformeras till ett övervägande abstrakt och transcendent måleri. Här anknyter hon till en nordisk romantisk tradition från Kandinsky till Rothko.
Vi ser Clara Gesang-Gottowts måleriska och andliga strävan som besläktad med Aguélis och vill med glädje hedra henne med 2019 års Aguélipris.